Narzeczeni  zgłaszają się na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Przynoszą ze sobą:
  • aktualne świadectwo chrztu z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej (z adnotacją: do sakramentu małżeństwa)
  • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • świadectwo uczestnictwa w spotkaniach w poradni rodzinnej
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC (małżeństwo konkordatowe)

Jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, dostarczają substytucję lub licencję od jednego z proboszczów.