Intencje Mszy św. 17 – 31 lipca 2022 r.

17.07.2022 – XVI Niedziela Zwykła 07.30 +Czesławę, Jana Bieńkowskich; Zdzisława Cieślińskiego. 09.00 +Czesława, Andrzeja, Mariannę, Henryka, Stanisławę Burza, Annę Kicińską. 11.00 +Mariannę, Pawła Dubskich; Tadeusza, Sławomira Dubskich; Małgorzatę Jagiełło;...